Projekti

Uzņēmuma lielākie projekti:

Uzņēmums mērniecības tirgū darbojas kopš 2011. gada.  Sniedzam pakalpojumus mērniecības jomā, saistītus ar topogrāfisko uzmērīšanu, inženierkomunikāciju uzmērīšanu, aerofotogrāfēšanu.

Uzņēmums strādā visā Latvijas teritorijā

Piedāvājam plašu mērniecības pakalpojumu klāstu, kā arī

SIA “IM Latvija” ir Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācijas biedrs

2017. gads

 • Vaiņodes pilsētas apgaismojuma līniju uzmērīšana
 • Ģeodēziskie darbi DUS ‘’Virši’’ būvniecībā Liepājā
 • Durbes pilskalna topogrāfiskā uzmērīšana
 • Ģeodēziskie darbi veikala IKEA būvniecībā Stopiņu novadā

2016. gads

 • Vaiņodes novada pašvaldības autoceļu topogrāfiskā uzmērīšana
 • Ģeodēziskie darbi projektā Munīcijas noliktavu kompleksā „Poligons”, Vaiņodes novadā, Embūtes pagastā
 • AS “Sadales tīkls” elektrolīniju topogrāfiskā uzmērīšana

2015. gads

 • Ģeodēziskie darbi Liepājas Valsts tehnikuma rekonstrukcijā.
 • Ģeodēziskie darbi Nīcas sporta halles būvniecībā
 • Liepājas pilsētas perspektīvās kūrorta teritorijas topogrāfiskā uzmērīšana
 • Ģeodēziskie darbi Liepājas RAS Atkritumu poligona atkritumu šķirošanas ceha būvniecībā

2014. gads

 • Optiskās līnijas trases Ventspils-Liepāja posma ģeodēziskā uzraudzība un izpilduzmērījumu izgatavošana
 • Ģeodēziskie darbi projektā “Apgaismojuma rekonstrukcija Liepājā 2. kārta”
 • AS “Latvenergo” elektrolīniju topogrāfiskā uzmērīšana 200ha platībā

2013. gads

 • A9 šosejas posma 148.57-163.29km rekonstrukcijas ģeodēziskā uzraudzība
 • Liepājas vēja parka topogrāfijas izgatavošana 97ha platībā
 • Optiskās līnijas trases Ventspils-Liepāja posma topogrāfiskā uzmērīšana

2012. gads

 • Ģeodēziskie darbi un uzraudzība projektā “Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība Liepājas reģionā- poligona Ķīvītes infrastruktūras pilnveidošana” 2012.-2013. gads
 • Ģeodēziskie darbi projektā “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Aizputē” II posmam”
 • Ķibas purva topogrāfija 55ha platībā

2011. gads

 • Ģeodēziskie darbi projektā “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Aizputē” II posmam”
 • Ģeodēziskie darbi un uzraudzība projektā “Biogāzes koģenerācijas stacijas būvniecība Nīcas novads, Nīcas pagasta nekustamajā īpašumā “Līvi”” 2011.-2013. gads