PAKALPOJUMI

Topogrāfiskā uzmērīšana

 • Topogrāfiskā uzmērīšana un plānu izgatavošana atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 281 ” Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datu bāzes noteikumi”  un vietējo pašvaldību saistošajiem noteikumiem
 • Topogrāfiskā uzmērīšana pēc klientu vēlmēm dažādos mērogos ( 1:250, 1:500, 1:1000 un 1:2000)
 • Pazemes komunikāciju uzmērīšana un saskaņošana

Kontakti

Tel: +371 29982262

epasts: info@topo.lv

Izpildmērijumi

 • Jaunizbūvēto komunikāciju ģeodēziskā piesaiste un izpildmērījumu plāna izgatavošana atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 281 ” Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datu bāzes noteikumi”
 • Jaunizbūvēto virszemes objektu, kā arī citu nestandarta izpildshēmu izgatavošana
 • Jaunizbūvēto būvju izpildmērījumi, tai skaitā vertikālie uzmērījumi, saskaņā ar vietējo pašvaldību prasībām

Kontakti

Tel: +371 29982262

epasts: info@topo.lv

Aerouzmērīšana

 • Augstas izšķirtspējas ortofokartes
 • Zemes virsmas (reljefa) modeļu izgatavošana
 • Tilpumu aprēķini karjeros
 • Materiālu tilpumu aprēķini
 • Būvlaukumu fotofiksācija un būvniecības procesa monitorings
 • Lauksaimniecības īpašumu apsekošana;
 • Mežsaimniecības īpašumu apsekošana;
 • Teritorijas plānošana;
 • Grūti pieejamu objektu apsekošana / inspekcija (tilti, skursteņi, masti un tml).

Kontakti

Tel: +371 29982262

epasts: info@topo.lv

Inženierģeodēziskie darbi

 • Būvasu nospraušana
 • Deformāciju kontrole
 • Novietnes kontroles mērījumi
 • Ģeodēzisko atbalsta tīklu ierīkošana un uzmērīšana
 • Inženierbūvju deformācijas kontrole (monitorings).
 • Citi inženierģeodēziskie darbi pēc klienta vēlmēm

Kontakti

Tel: +371 29982262

epasts: info@topo.lv

Karjeru uzmērīšana

Izmantojot gan bezpilotu lidaparātus, gan klasiskās uzmērīšanas metodes varam veikt:

 • Tilpumu aprēķinus karjeros
 • Materiālu tilpumu aprēķinus
 • Būvju, fasāžu un citu elementu 3D uzmērīšanu projektēšanas/restaurācijas vajadzībām
 • Zemes virsmas / reljefa (DSM/DTM) modeļu izgatavošanu

Kontakti

Tel: +371 29982262

epasts: info@topo.lv