Projekti

Uzņēmuma lielākie projekti:

2011. gads

 • Ģeodēziskie darbi projektā “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Aizputē” II posmam”
 • Ģeodēziskie darbi un uzraudzība projektā “Biogāzes koģenerācijas stacijas būvniecība Nīcas novads, Nīcas pagasta nekustamajā īpašumā “Līvi”" 2011.-2013. gads

2012. gads

 • Ģeodēziskie darbi un uzraudzība projektā “Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība Liepājas reģionā- poligona Ķīvītes infrastruktūras pilnveidošana” 2012.-2013. gads
 • Ģeodēziskie darbi projektā “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Aizputē” II posmam”
 • Ķibas purva topogrāfija 55ha platībā

2013. gads

 • A9 šosejas posma 148.57-163.29km rekonstrukcijas ģeodēziskā uzraudzība
 • Liepājas vēja parka topogrāfijas izgatavošana 97ha platībā
 • Optiskās līnijas trases Ventspils-Liepāja posma topogrāfiskā uzmērīšana

2014. gads

 • Optiskās līnijas trases Ventspils-Liepāja posma ģeodēziskā uzraudzība un izpilduzmērījumu izgatavošana
 • Ģeodēziskie darbi projektā “Apgaismojuma rekonstrukcija Liepājā 2. kārta”
 • AS “Latvenergo” elektrolīniju topogrāfiskā uzmērīšana 200ha platībā